Podnikové informační systémy a CRM

V souladu s naším mottem: "Vy máte problém, my know-how," přistupujeme k implementacím podnikových informačních systémů a CRM. Naším posláním je dokonalá služba - implementace, která přesně odpovídá definovaným potřebám a prioritám Vaší společnosti.

EPICOR iScala

ERP systémy pokrývají obvykle velkou část, anebo všechny procesy uvnitř podniku a slouží jako jednotná platforma práce se společnými daty. All-in-One systémy poskytují výhodu jednotného jádra a dobrého využití dat. Díky dvěma nabízeným systémům jsme schopni Vám navrhnout právě takové řešení, které může být skutečným přínosem. Nejsme nuceni za každou cenu realizovat projekt jedinou cestou.

  Více informací...

Microsoft Dynamics CRM

Kromě běžného základu, který se vyskytuje v obou ERP systémech v našem portfóliu vám můžeme představit profesionální nástroj od společnosti Microsoft. Výhodou MS CRM je možnost jeho nasazení nad prakticky libovolným ekonomickým systémem. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné nasazení je zkušenost konzultanta nejen s vlastním systémem, ale zejména s obvyklými firemními procesy.

ERP systém vám peníze spoří, CRM vám je vydělává.

  Více informací...

Helios Green

Jedná se o souhrn nástrojů usnadňující řízení společnosti na základě konkrétních informací. Existuje mnoho technologií a možností, které vám pomůžeme využít, abyste se mohli zabývat řízením a nebyli závislí jen na intuitivním rozhodování.

  Více informací...

Vlastní aplikace

Na základě analýzy potřeb zákazníků vyvíjíme vlastní aplikace tam kde není možné, nebo vhodné použít standardních vlastností implementovaného systému.

  Více informací...


Často kladené dotazy

Trápí mě nedostatečná možnost kontroly obchodníků a generování nízkého obratu.

Řešení Microsoft Dynamics CRM 2011 Vám umožní získat větší přehled o práci obchodníků a o průběhu obchodních procesů. Dále přináší možnost cílenějšího kontaktu se zákazníkem, který vede ke zvýšení obratu. Ze zkušenosti víme, že se jedná o zvýšení mezi 5 až 20%.


Cítím nedostatky v řízení cash flow.

Díky komplexnímu přehledu informačních systémů (Helios Green i Epicor iScala) o tocích peněz firmou a mimo ni, jsou tato řešení schopna poskytnout celkový pohled na současný i budoucí stav hotovosti.


Mám potřebu softwaru, který mi pomůže v podnikání. Nevím však, jaký typ a dodavatel je pro mě nejvhodnější. Můžete mi v tomto pomoci?

Ano, v takovýchto případech jsme připraveni pomoci provést analýzu potřeb a zorganizovat nezávislé výběrové řízení na potřebný typ SW. Disponujeme týmem zkušených IT profesionálů z různých oborů.

Novinky

21. března 2014

Nové add-on moduly systému iScala

Legislativní změny přinášejí uživatelům ERP zvýšené nároky jak na průběh vnitrofiremních procesů, tak na výkazovou povinnost. Pro uživatele systému iScala jsme proto připravili sadu nástrojů, jak tuto činnost zefektivnit a zautomatizovat. Mezi tyto add-on moduly patří:
- ověřování nespolehlivých plátců DPH
- elektronické podání DPH
- výpis z evidence dle §92 zákona o DPH a další.
Tyto nové add-on moduly jsme během prvních měsíců roku 2014 instalovali u více jak 10 klientů a další instalace jsou naplánovány v nejbližších týdnech.

13. ledna 2014

Další instalace Document Managementu

Společnost EDEN Europe s.r.o. se po referenční návštěvě ve firmě HEXPOL Compounding, s.r.o. zařadila mezi další spokojené uživatele aplikace Document Management. Toto řešení je navrženo pro podporu schvalovacích procesů a zajišťuje správu jakýchkoliv dokumentů (primárně faktur přijatých a vydaných) přímo v prostředí iScala. Řešení je velmi intuitivní a kromě automatizace oběhu dokumentů zajišťuje i jejich archivaci a rychlou dohledatelnost.

13. prosince 2013

Smlouva se společností FrostFood, a.s.

V listopadu 2013 proběhla konverze ERP systému iScala na verzi 2.3 SR3 ve společnosti FrostFood, a.s., na kterou navazuje implementace řešení EAN. Předání tohoto projektu do ostrého provozu je plánováno na začátek března 2014 a je termínově spojeno s ukončením výstavby nového skladu mražených výrobků. Toto moderní řešení významnou měrou přispěje k radikálnímu zvýšení celkové efektivity činnosti společnosti FrostFood a.s.